Om Søndergaarden

På Søndergaard er der i dag 135 malkekøer, køerne går i en løsdrift stald med malkerobotter, det vil sige, at køerne selv bestemmer, hvornår de vil spise, malkes eller hvile. Vi laver en del krydsningskalve mellem malkekvæg og kødkvæg. Det er disse krydsninger, vi sælger i butikken.

I marken dyrker vi grovfoder til kreaturene, korn til salg og korn til egen melproduktion. Derudover dyrker vi en del juletræer. som dels bliver solgt fra gården dels gennem skovdyrkerforeningen.

Søndergaard bliver drevet konventionelt, det passer bedst ind i gårdens arrondering og i den måde, vi ønsker at drive landbrug på. Vi går meget op i, at dyrene har det godt og er trygge. I marken bruger vi ikke vækstreguleringsmidler, og vi sprøjter i øvrigt kun, når det er nødvendigt. Vi tager hensyn til vildtet, når vi kører i marken. Vi lever af dyrene, og det vi dyrker i jorden. Det kan vi kun blive ved med, hvis vi passer på dem/den.

I 2016 har vi åbnet en gårdbutik

Jeg, Britt, har altid bagt det meste af vores brød selv. Vi fik for år tilbage et hold venner, hvor hun er glutenintolerant. Jeg fandt ud af, at hvis jeg bagte med ældre hvedesorter, der var malet på stenkværn, så kunne hun godt tåle mit brød. Vi andre syntes også, vi fik det bedre, når vi spiste det brød, så efterhånden brugte jeg næsten ikke andet. Jeg fik Poul-Erik til at dyrke det selv, så kunne vi også få det helt friskt, Det er bare så meget bedre. Det synes vi også, andre skulle have mulighed for. Så var det gårdbutikken kom. Vi er stolte over det, vi laver, og vil gerne fortælle om det, så det er godt at komme tættere på dem, der køber vores produkter.

I forbindelse med arbejdet med gårdbutikken, har vi fornøjelsen af at arbejde sammen med andre passionerede mennesker, der er rigtig dygtige til det, de laver, og de vil gerne levere god kvalitet. Desuden møder vi kunder, der er meget interesserede, det er super motiverende.

Butikken findes på: Amstrupvej 12a , 7800 Skive

Britt bager